Breadcrumb

De site die u hebt geopend, www.synertrade.com, werd gepubliceerd door SynerTrade.

Bedrijfsnaam: SynerTrade S.A.
Maatschappelijk Kapitaal: 162.322,50 EUR
Hoofdkantoor: 6, rue Gauillaume Schneider L-2522 Luxemburg
Wettelijke Vertegenwoordiger: Robert Bouchard, Eberhard Aust
Publicatie Directeur: Robert Bouchard, Eberhard Aust
Contact: Eberhard Aust
Hosting: ASP SERVEUR
Design & Realisatie: Grégoire Deback, eko &co

SynerTrade.com stelt gebruikers van het volgende op de hoogte:

1. Toegang tot de site:

Gebruikers verklaren dat zij de bevoegdheid en de middelen bezitten die nodig zijn voor toegang en gebruik van deze site. SynerTrade is niet aansprakelijk voor factoren buiten haar controle of voor schade die zich in de technologische omgeving van de gebruiker kan voordoen met inbegrip van de computers van de gebruikers, software, apparatuur voor bedrijfsnetwerken en andere systemen die worden gebruikt voor toegang tot of gebruik van de dienst en/of informatie. Gebruikers worden eraan herinnerd dat frauduleuze toegang of aanwezigheid in een computersysteem, belemmering of het verstoren van de werking van het systeem of frauduleus toevoegen of wijzigen van systeemgegevens onderworpen is aan strafrechtelijke vervolging. Toegang tot www.SynerTrade.com is gratis. Toegang tot het Telecommunicatienetwerk en gebruikskosten zijn ten laste van de klant volgens voorwaarden vastgesteld door serviceproviders en telecommunicatie operatoren.

2. Intellectuele eigendom:

SynerTrade is eigenaar of heeft de rechten op alle onderdelen van deze site met inbegrip van maar niet beperkt tot de data, tekeningen, grafieken, foto’s en soundtracks op deze site en met uitzondering van clientlogo’s die het eigendom van de vermelde klanten zijn. U mag de inhoud van de hele site of delen ervan niet reproduceren, op een andere manier voorstellen, uitzenden of opnieuw uitzenden met behulp van welke technologie dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SynerTrade. Ongeoorloofde reproductie maakt inbreuk op de artikelen L 335-2 en deze daarna volgend van het Franse Wetboek over Intellectuele Eigendom. De handelsmerken van de uitgever van de website Synertrade.com en die van zijn partnerbedrijven evenals de logo’s op de site zijn geregistreerd. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken of van deze logo’s en het gebruik van items op de site zonder specifieke toestemming van SynerTrade of diens aangewezen vertegenwoordiger zijn daarom verboden door artikel L 713 – 2 van het Franse Wetboek over Intellectuele Eigendom.

3. De inhoud van de site:

SynerTrade behoudt zich het recht tot wijziging van de inhoud van deze site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande waarschuwing. SynerTrade verwerpt ook alle aansprakelijkheid in het geval van vertragingen, fouten of weglatingen in de inhoud van deze pagina’s en in het geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst. SynerTrade zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor gemaakte beslissingen met behulp van informatie op deze site of voor het gebruik van genoemde informatie door andere partijen. Mensen die willen gebruiken maken van een of meer diensten en/of een of meer producten die worden aangeboden op deze site wordt verzocht contact op te nemen met SynerTrade voor informatie over de contractuele voorwaarden en prijzen die zijn gekoppeld aan de vernoemde product(en) en/of dienst(en). Toegang tot producten en diensten aangeboden op deze site kan worden beperkt in het geval van sommige mensen of landen. SynerTrade levert geen producten en/of diensten aan een persoon als de wetgeving in het land van iemands herkomst dit verbiedt of als dit verboden wordt te doen in een ander relevant land. Het is echter de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen om te controleren met hun juridische adviseur dat hun juridische en fiscale situatie recht geeft op de producten en/of diensten aangeboden op deze site.

4. Hyperlinks:

Synertrade.com bevat hyperlinks waardoor browsers toegang hebben tot sites die niet werden gepubliceerd door SynerTrade.com. Bijgevolg is SynerTrade niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waartoe browsers toegang hebben via SynerTrade. Er is voorafgaande toestemming nodig voor het maken van hyperlinks naar SynerTrade.com.

5. Cookies:

Gebruikers worden geïnformeerd dat in de loop van bezoeken aan de site een cookie automatisch kan worden geïnstalleerd en tijdelijk in hun computergeheugen of harde schijf wordt opgeslagen. Een cookie identificeert geen gebruikers maar registreert informatie over het browsen van de gebruiker binnen de site. Gebruikers geven aan dat zij op de hoogte gesteld zijn van deze praktijk en machtigen SynerTrade cookies te gebruiken. Zij kunnen deze cookie met behulp van de parameters in hun browser deactiveren.

6. Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” die tekstbestanden op uw computer zijn om te helpen bij de analyse van de website over het gebruik ervan. De informatie gegenereerd door de cookie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering zal Google de laatste 8 cijfers van het IP-adres verwijderen/anonimiseren voor de lidstaten van de Europese Unie alsook voor andere partijen bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verkort verzonden naar Google servers in de Verenigde Staten. Namens de website-aanbieder zal Google deze informatie gebruiken met het oog op evaluatie van uw gebruik van de website en worden er rapporten opgesteld over de website activiteit voor website-exploitanten en andere dienstverlening met betrekking tot website activiteit en internetgebruik voor de aanbieder van de website. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens die Google bezit. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in uw browser. Let echter op dat wanneer u dit doet er geen volledige functionaliteit van deze website zal bestaan. Bovendien kunt u voorkomen dat Google deze data verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Verdere informatie kan worden gevonden onder: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html.